Contact   1044  32       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Elektromagnetische golven
    4 / 46   Licht
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Licht
- Aard van het licht
- Interferentie
- Emissiespectrum
- Terugkaatsing van licht
- Spiegels
- Wet van Snellius
- Schaduw en bijschaduw
- Lenzen
- Bolle lens
- Holle lens
- Lensformule
- Lenzenmakersformule
- Combinatie van lenzen
- Optische toestellen
- Roodverschuiving


Transcriptie van de slides

Aard van het licht - Licht - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Elektromagnetische golven

Elektromagnetische golven ontstaan wanneer een elektron van zijn baan rond de kern naar een baan met een lagere energie-inhoud valt.
E = hn

Vergelijking van Planck

Licht bestaat uit “pakketjes” straling die we fotonen noemen.
De energie-inhoud van één foton straling wordt gegeven door de vergelijking van Planck:
waarbij h de constante van Planck is (6,63.10-34 J.s), en n de frequentie van de straling (hier gebruikt in plaats van f).
Dus hoe hoger de frequentie van een lichtfoton, hoe meer energie-inhoud.
E = h . n

Veldsterkte en inductie

Bij elektromagnetische straling staan veldsterkte en magnetische inductie loodrecht op elkaar.
Opmerking: doordat men heeft afgeleid dat elektromagnetische straling uit pakketjes bestaat, zou het beter zijn dit inderdaad als pakketjes voor te stellen.

Formule

Voor elektromagnetische golven en dus ook voor licht geldt:
l = c / n

Toelatingsexamen arts en tandarts