Contact   1044  2       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Verplaatsing van lading
    16 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Arbeid en energie - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Verplaatsing van lading

De arbeid om een lading te verplaatsen van een punt met potentiaal A naar een punt met potentiaal B wordt gegeven door:
Daarom drukt men J soms uit in eV (elektronVolt, 1 eV = 1,60.10-19 J).
Het verschil tussen de potentialen op twee verschillende plaatsen noemt men het potentiaalverschil.
Dit potentiaalverschil wordt ook spanning genoemd, met als symbool U.
W = Q (VA – VB)

Toelatingsexamen arts en tandarts