Contact   1043  60       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Conductiviteit
    8 / 19   Warmte
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Temperatuur en warmte
- Thermische uitzetting
- Soortelijke warmte
- Warmteoverdracht
- Warmtecapaciteit
- Conductiviteit
- Faseovergangen


Transcriptie van de slides

Conductiviteit - Warmte - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Conductiviteit

Als warmte uitgewisseld wordt door een materiaal met dwarsoppervlak A en dikte L, wordt de hoeveelheid doorgegeven warmte gegeven door:
ΔQ/Δt = kT*A*ΔT/L
Hier is kT is de thermische conductiviteit van het materiaal (in W/m)
ΔT/L is de temperatuurgradiënt
L/kT wordt de thermische weerstand R genoemd

Toelatingsexamen arts en tandarts