Contact   1043  53       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 20   Druk
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Druk
- Hydraulische druk
- Atmosferische druk
- Hydrostatische druk
- U-vormige buis
- Vloeistofstroming
- Vergelijking van Bernouilli


Transcriptie van de slides

Druk - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Inleiding

Twee gelijke massa's zullen de ondergrond verschillend vervormen naargelang hun contactoppervlak met de ondergrond.
Zo zullen we met onze voeten in de sneeuw zakken, maar met ski's erop blijven staan: met ski’s is het oppervlak groter waarop de zwaartekracht van ons lichaam werkt.

Druk

Hoe kleiner dat oppervlak en hoe groter de kracht, hoe groter de vervorming. Men zegt dat de druk groter is.
Druk wordt gedefinieerd als kracht per oppervlakte-eenheid:
Druk wordt uitgedrukt in Pa (pascal), dit is hetzelfde als 1 N/m2.
Om verwarring met de P van vermogen (power) te vermijden, wordt druk vaak met een kleine p geschreven.
Opmerking: het is de component loodrecht op de oppervlakte waar we mee rekenen (dus hier F * cos a)

Toelatingsexamen arts en tandarts