Contact   54     

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Potentiaal
    15 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Elektrische potentiaal - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Potentiaal

De potentiaal in een bepaald punt op een afstand r van een lading Q is:
De potentiaal kan positief of negatief zijn, al naar gelang de lading.
Potentiaal wordt uitgedrukt in V (volt), dit is gelijk aan J/C.
Een potentiaal is geen vector: we tellen potentialen scalair (dus gewoon numeriek) op:
Stel dat we in de buurt van een positieve en een negatieve lading zitten, dan berekenen we de V ten opzichte van de positieve lading, de V ten opzichte van de negatieve lading (die zal negatief zijn) en tellen de twee op, bvb. + 2V + (– 3V) = -1V.
Potentiaal V = k .

Toelatingsexamen arts en tandarts