Contact   1044  4       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Elektrische veldsterkte
    9 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Elektrische veldsterkte - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Elektrische veldsterkte

Nu kunnen we even goed stellen dat een lading een bepaald veld opwekt, dit wil zeggen dat het de ruimte zodanig verandert dat, als we er een lading in brengen, deze een kracht gaat ondervinden.
De grootte van dat veld op een bepaalde afstand r van een lading Q noemen we de veldsterkte en wordt gegeven door:
k is hier opnieuw de elektrostatische constante.
E wordt uitgedrukt in N/C.
En dus is de grootte van de kracht die een lading Q’ gaat ondervinden in een elektrisch veld E:
Elektrische veldsterkte E = k .
F = |Q’|.E

Elektrische veldsterkte

De veldsterkte is een vector, want ze heeft een richting: weg van een positieve lading, en naar een negatieve lading toe.
Hoe verder weg van de lading, hoe kleiner de veldsterkte.

Bij meerdere ladingen

Ook hier, bij meerdere ladingen tellen we alle veldsterktevectoren op in dat punt, net zoals we dat met krachten zouden doen.

Elektrische veldlijnen

Elektrische veldlijnen: zijn denkbeeldige lijnen waarvan de elektrische veldsterkten raaklijnen zijn.

Homogeen elektrisch veld

Als we platen van tegengestelde lading, die lang genoeg zijn, tegenover elkaar zetten, krijgen we een homogeen elektrisch veld, m.a.w. waarbij tussen de platen de veldsterkte overal gelijk is:

Toelatingsexamen arts en tandarts