Contact   1043  11       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 38   Elektrodynamica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische stroom
- Wet van Ohm
- Vervangingsweerstand
- Schakelingen
- EMS en inwendige weerstand
- EMS en inwendige weerstand
- Wetten van Kirchhoff
- Wet van Pouillet
- Temperatuurcoëfficiënt
- Energie en vermogen
- Rendement
- Kortsluiting
- Aarding


Transcriptie van de slides

Elektrodynamica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Elektriciteit

Elektriciteit is een verplaatsing van elektronen.
Als we een elektrische stroomkring maken, vloeien elektronen van de negatieve pool naar de positieve pool.
De spanningsbron (of stroombron) houdt het potentiaalverschil tussen de + en - pool op peil. We kunnen ons een spanningsbron voorstellen zoals de man die ballen (elektronen) die naar beneden (door de stroomkring) gelopen zijn, weer omhoog (naar de min pool) brengt voor een nieuwe ronde.
spanningsbron

Elektrische stroomsterkte

De elektrische stroomsterkte wordt gedefinieerd als het aantal ladingen die door de stroomkring vloeien per tijdseenheid:
I wordt uitgedrukt in A (ampère) = C/s.
Stroomsterkte I =

Conventionele stroomzin

Hoewel in een stroomkring elektronen van - naar + vloeien, werd de zin van de stroom vastgelegd toen men dacht dat + ladingen zich verplaatsten.
Dit is nog steeds zo gebleven, we noemen dit de conventionele stroomzin.
Men zegt dus dat de stroom vloeit van + naar -.

Elektrische spanning

Het potentiaalverschil tussen twee punten in de stroomkring noemt men de spanning en wordt uitgedrukt met het symbool U.
Een spanningsbron die een constante spanning oplevert ongeacht de belasting, noemt men een ideale spanningsbron.

Driftsnelheid

Met welke snelheid bewegen elektronen in een elektrische stroom?
Zoals een zwerm bijen, bewegen elektronen met erg hoge snelheid in alle richtingen, maar de stroom zelf, zoals de zwerm bijen, beweegt aan een veel lagere snelheid, de driftsnelheid.
Een formule linkt elektrische stroom aan driftsnelheid:
I = n * q * vd* A
Hier is I de grootte van de elektrische stroom, q de lading van een elektron, n het aantal elektronen per kubieke meter, vd de driftsnelheid en A de oppervlakte van de doorsnede.
Driftsnelheid, dus de netto beweging van een elektron in de richting van het elektrisch veld, is maar in de grootteorde 10-5 m/s!!

Toelatingsexamen arts en tandarts