Contact   1043  53       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 37   Elektromagnetisme
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Magnetisme
- Elektromagnetisme
- Magnetische inductie
- Magnetische flux
- Wet van Lenz
- Wisselstroom
- Transformator
- Lorentzkracht op een stroomdraad
- Lorentzkracht op een bewegende lading


Transcriptie van de slides

Elektromagnetisme - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Magnetisme

Magneten hebben een noordpool en een zuidpool.
De noordpool stelt doorgaans in het rood voor.
De noordpool van een magneet in een kompas wijst (ongeveer, zie verder) in de richting van de geografische noordpool.

Aantrekking/afstoting

Gelijknamige polen stoten elkaar af, niet-gelijknamige polen trekken elkaar aan.

Magnetische influentie

Magnetische influentie: als men een metalen voorwerp in contact brengt met een magneet, wordt het zelf ook magnetisch.

Magnetische veldlijnen

Bijvoorbeeld rond een staafmagneet:

Opmerking

In de magneet loopt het magnetisch veld van zuid naar noord.

Aardmagnetisch veld

Aardmagnetisch veld: aangezien de noordpool van magneten naar het geografisch noorden wijzen, moet in het noordpoolgebied de zuidpool van het aardmagnetisch veld liggen, en in het zuiden de noordpool.
Ter info: het magnetisch noorden en het magnetische zuiden vallen niet precies samen met het geografisch noorden en zuiden. Het magnetisch noorden ligt bijvoorbeeld in het noorden van Canada, het wijzigt met de loop der jaren.

Permanente magneten

Bepaalde stoffen worden zelf magnetisch bij contact met magneten
Deeltjes van deze stoffen gaan zich oriƫnteren volgens het magnetisch veld (beweging van elektronen rond de kern wekt een magnetisch veld op dat georiƫnteerd kan worden)
Ook de elektronspin kan een bijdrage leveren
Bij verwijderen van de magneet zal het effect weer verminderen, behalve bij ferromagneten (ijzer, kobalt, nikkel). Dit zijn permanente magneten.
Bij voldoende hoge temperaturen verliezen ook ferromagneten hun magnetisme.

Toelatingsexamen arts en tandarts