Contact   1044  8       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Elektrostatische inductie
    4 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Elektrostatische inductie - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Elektrostatische inductie

Dit noemen we elektrostatische inductie of influentie: het scheiden van elektrische lading in een voorwerp wanneer deze in de nabijheid wordt gebracht van een ander geladen voorwerp, zonder dat deze onderling contact met elkaar maken.
Wordt een geleider (hierin kunnen elektronen vrij bewegen) in de buurt gebracht van bijvoorbeeld een positief geladen voorwerp, dan zullen de vrije elektronen in de geleider naar het voorwerp toegetrokken worden.
Dit gedeelte van de geleider zal hierdoor negatief geladen worden, terwijl het andere deel - door de verplaatsing van de vrije elektronen - juist positief geladen wordt.

Elektrische lading

De eenheid van elektrische lading is de C (coulomb).
Er zijn positieve (+) en negatieve (-) ladingen.
De kleinste ladingen zijn die van het proton (e) en het elektron (-e).
e = 1,60 .10-19 C

Toelatingsexamen arts en tandarts