Contact   1044  3       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Gedempte trilling
    10 / 11   Harmonische trillingen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Harmonische trilling
- Trillende veer
- Wiskundige slinger
- Gedempte en gedwongen trillingen


Transcriptie van de slides

Gedempte en gedwongen trillingen - Harmonische trillingen - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Gedempte trilling

Bij luchtwrijving of een andere remmende kracht krijgt men een gedempte trilling: het geheel valt uiteindelijk stil.
De bewegingsfunctie ziet er dan zo uit:
y = A e(-b/2m)t
Als de dempende kracht evenredig is met de snelheid en in de vorm Fdemp = -bv, dan:
y = A e(-b/2m)t .cos(ωt+ θ)
b/2m noemt men de dempingscoëfficiënt γ.

Gedwongen trilling

Een schommel heeft een bepaalde eigenfrequentie.
Om de schommel hoger te laten gaan moet men met deze frequentie duwen: er treedt resonantie op: de uitwijking wordt steeds groter.
De amplitude wordt groter naargelang de frequentie van de drijvende kracht dichter bij de natuurlijke frequentie van het systeem ligt.
Dit verschijnsel heeft in het verleden aanleiding gegeven tot rampen, zoals het instorten van bruggen bij een bepaalde frequentie van windstoten, die tot resonantie in de brug aanleiding gaven.
Wikipedia/ Barney, Fair use, Source

Toelatingsexamen arts en tandarts