Contact   1044  17       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Gewicht
    17 / 35   Krachten I
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Traagheidsbeginsel
- Krachten tekenen
- Krachten optellen
- Ontbinden van krachten
- F = m.a
- Zwaartekracht
- Op een helling
- Gewicht
- Spankracht
- Actie = -reactie
- Katrollen
- Veerkracht
- Archimedeskracht


Transcriptie van de slides

Gewicht - Krachten I - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Gewicht

Gewicht is de kracht die een voorwerp op de ondergrond uitoefent.
Dus in het geval dat een bepaalde massa op de aarde rust is dit Fz = m.g
Dus een weegschaal meet gewicht, geen massa!

Nog iets over gewicht

Stel dat iemand in een lift staat en de lift vertrekt omhoog, dus de lift versnelt met versnelling a omhoog.
Wat dan met het gewicht van de man? (of met andere woorden, wat geeft een weegschaal in de lift dan aan?)
Wel, de man versnelt dan omhoog met versnelling a, dus oefent de weegschaal een normaalkracht uit op de man die groter is dan de zwaartekracht
FN = m.g + m.|a|
En aangezien actie = -reactie zal ook het gewicht, de kracht die de man op de weegschaal uitoefent, zo groot zijn.
Weegschaal

Nog iets over gewicht

Dus zijn gewicht is groter.
Opgelet! Als de lift met een gelijke snelheid naar boven blijft gaan, is er geen versnelling en dus geen gewichtstoename!
Gelijkaardig zal een lift die naar beneden gaat, het gewicht verlagen.
Indien een lift in vrije val gaat, zal de persoon in de lift gewichtloos zijn.

Toelatingsexamen arts en tandarts