Contact   1043  61       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Golfvergelijking
    4 / 21   Golven en geluid
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Voortplanting golf
- Golfvergelijking
- Golfsnelheid in een snaar
- Beginsel van Huygens
- Interferentie
- Staande golven
- Geluid
- Geluid door een snaar
- Geluid door een pijp
- Geluidssterkte
- Dopplereffect


Transcriptie van de slides

Golfvergelijking - Golven en geluid - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Golfvergelijking

waarbij l de golflengte is, v de voortplantingssnelheid en T de periode (tijd van 1 cyclus).
Men kan deze vergelijking ook uitdrukken met gebruik van de frequentie.
Amplitude
Golflengte l
l = v . T
l = v / f

Lange en korte golven

Lange golven hebben een grote golflengte en lage frequentie, korte golven hebben een kleine golflengte en een hoge frequentie.
lange l
Lange golf
Lage f
korte l
Korte golf
Hoge f

Eerste indeling

Men kan golven indelen in mechanische en elektromagnetische golven.
Mechanische golven hebben een middenstof nodig voor hun voortplanting, bijvoorbeeld golven in een touw, geluidsgolven (lucht) of golven op het water.
Elektromagnetische golven hebben geen middenstof nodig, bijvoorbeeld lichtgolven of radiogolven.

Tweede indeling

Men onderscheidt ook transversale golven (trilling loodrecht op de voortplantingsrichting) en longitudinale golven (trilling volgens voortplantingsrichting).
trillingsrichting
voortplantingsrichting
transversaal
trillingsrichting
voortplantingsrichting
longitudinaal

Algemene bewegingsuitdrukking

Als de uitwijking y harmonisch is:
hierbij is A de amplitude, w = 2p/T en k het golfgetal. k = 2p/l.
y = A . sin (wt – kx) voor een rechtslopende golf
y = A . sin (wt + kx) voor een linkslopende golf

Toelatingsexamen arts en tandarts