Contact   1044  8       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
E tussen twee platen
    17 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Homogeen elektrisch veld - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


E tussen twee platen

De elektrische veldsterkte van het homogene veld tussen twee platen waarover een spanning U staat en die op een afstand d van mekaar staan wordt gegeven door:
Stel dat U = 5000 V en d = 25 cm, dan is E = 5000/0,25 = 20 kV/m.

Elektron in een spanningsveld

Wat als we een elektron loslaten tussen de twee platen?
De potentiële energie van het elektron aan plaat a
Epot,a = |Q| . U = e . 5000V
= 1,6 . 10-19 C . 5000 V
= 8,0 . 10-16 J
De potentiële energie van het elektron aan plaat b = 0.
Met welke snelheid komt het elektron aan plaat b aan?
Hier is de potentiële energie omgezet in kinetische energie: mev2/2 = 8,0.10-16 J met me = 9,1.10-31 kg.
Hieruit kunnen we dan v berekenen.
5000 V

Toelatingsexamen arts en tandarts