Contact   1044  25       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Horizontale worp
    9 / 17   Valversnelling
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Vrije val
- Worp omhoog
- Horizontale worp
- Projectiel afschieten
- Schuine worp


Transcriptie van de slides

Horizontale worp - Valversnelling - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Horizontale worp

Beschouwen we nu de horizontale worp.
Hierbij wordt een voorwerp van op een hoogte met een bepaalde snelheid v afgeschoten in horizontale richting. Het voorwerp vliegt dan vooruit, maar krijgt ook een versnelling g naar onder. Daardoor valt het op een bepaalde afstand op het aardoppervlak.
De snelheid in een punt op de baan raakt aan de baan en kan ontbonden worden in een horizontale component en in een verticale.
De hele tijd blijft vx = v0
vy is g .Dt, dus een val

Horizontale worp

Men kan zich dan afvragen: na hoeveel tijd Dt raakt het voorwerp de aarde?
Wel, de vergelijking van de verticale snelheidscomponent is onafhankelijk van de horizontale en een gewone vrije val:
vy raken grond = g. Dt (1).
(De horizontale snelheidscomponent vx blijft gelijk aan v0.)
Als we vy raken grond kennen, kunnen we dus ook Dt berekenen.
Dus, met welke verticale snelheid raakt de bal de grond?
Dit kunnen we met dezelfde formule afleiden als bij de vrije val:
vy raken grond2 = 2 g Dh.
Uit Dh berekenen we dus vy is en uit (1) berekenen we dan Dt.

Ter info

Ter info: als we de bewegingsvergelijking van het voorwerp opstellen, krijgen we y = g.x2 / (2 v02), hetgeen een parabolische baan voorstelt.

Toelatingsexamen arts en tandarts