Contact   1043  67       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Hydraulische druk
    4 / 20   Druk
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Druk
- Hydraulische druk
- Atmosferische druk
- Hydrostatische druk
- U-vormige buis
- Vloeistofstroming
- Vergelijking van Bernouilli


Transcriptie van de slides

Hydraulische druk - Druk - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Hydraulische druk

Het beginsel van Pascal zegt dat de druk in een vloeistof zich in alle richtingen gelijk voortplant.
Een toepassing is hydraulische druk: als men een kleine kracht zet op een kleine vloeistofoppervlakte, zal deze druk zich ongewijzigd door de vloeistof voortplanten en aan een andere kant, waar contact gemaakt wordt met een grote vloeistofoppervlakte, een grote kracht veroorzaken.
Gezien p1 = p2, is F1/A1 = F2/A2, en een kleine kracht zetten op oppervlak 1 zal dus een grote kracht veroorzaken aan het grotere oppervlak 2.
vloeistof
p1 = F1/A1
p2 = F2/A2

Hydraulische druk

Dit heeft aanleiding gegeven tot allerlei toepassingen als hydraulische liften, persen, remmen (bvb. in de auto), enzovoort.
Als vloeistof wordt dan meestal olie genomen.
Zo kan bvb. een persoon met zijn gewicht een auto omhoog brengen.
vloeistof

Toelatingsexamen arts en tandarts