Contact   1044  3       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Impulsmoment
    16 / 18   Draaibeweging
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De inhoud van dit hoofdstuk is momenteel geen onderdeel van de examenstof.

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Rotatie
- Traagheidsmoment
- Parallele-as theorema
- Kinetische draai-energie
- Rollen
- Krachtmoment
- Arbeid en vermogen
- Rotatie-evenwicht
- Impulsmoment


Transcriptie van de slides

Impulsmoment - Draaibeweging - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Impulsmoment

Net zoals impuls een maat is voor de hoeveelheid lineaire beweging, is impulsmoment (of draai-impuls) een maat voor de hoeveelheid draaibeweging.
Als een voorwerp roteert rond een bepaalde draai-as, is het impulsmoment het product van de massa van het voorwerp, de snelheid en de afstand - haaks op de snelheid - tot aan de as.
Impulsmoment is ook in vectoren gedefinieerd: L = r x p
En ook geldt: impulsmoment = traagheidsmoment maal hoeksnelheid.
L = I . w
Opmerking: dL/dt = r x dp /dt = r x F = t

Wet van behoud van impulsmoment

De wet van behoud van impulsmoment zegt:
Het impulsmoment van een voorwerp, dat om een vaste as draait, is constant als er geen krachten op het voorwerp werken of slechts krachten met werklijnen die deze as snijden.
Dus I1w1 = I2w2
Bijvoorbeeld: een schaatser draait een pirouette en begint met uitgestrekte armen. Het traagheidsmoment is dan groter dan wanneer hij later de armen naast het lichaam brengt.
Doordat het impulsmoment behouden blijft is w2 = I1/I2 w1
En dus aangezien I1 groter was dan I2 , zal de schaatser automatisch sneller gaan draaien.

Demonstratie

Deze gyroscoop blijft rechtop door het behoud van impulsmoment: het verzet zich tegen vallen want dat zou een verandering in impulsmoment teweeg brengen.
Een andere interessante demonstratie is een verticaal draaiend fietswiel vasthouden terwijl men gezeten is op een draaibare stoel. Als het fietswiel horizontaal gedraaid wordt, begint de stoel de andere richting uit te draaien.

Toelatingsexamen arts en tandarts