Contact   1044  22       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Interferentie van lichtgolven
    8 / 46   Licht
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Licht
- Aard van het licht
- Interferentie
- Emissiespectrum
- Terugkaatsing van licht
- Spiegels
- Wet van Snellius
- Schaduw en bijschaduw
- Lenzen
- Bolle lens
- Holle lens
- Lensformule
- Lenzenmakersformule
- Combinatie van lenzen
- Optische toestellen
- Roodverschuiving


Transcriptie van de slides

Interferentie - Licht - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Interferentie van lichtgolven

Als we licht door één nauwe spleet laten schijnen, ontstaat een cirkelvormig golffront. Wanneer we dit front dan door twee spleten laten vallen, zullen twee fronten ontstaan die met mekaar zullen interfereren (interferentieproef van Young). Dit geeft dan lichte en donkere strepen op een scherm, met de meest intense lichte streep in het centrum.
Bij de spleten treedt er diffractie op: dit is het afwijken van de rechte-lijn voortplanting van het licht

Diffractie bij een enkele spleet

Ook bij een enkele spleet worden verschillende puntbronnen gevormd die interfereren, resulterend in lichte en donkere banden op een scherm erachter.
Volledige duisternis is er waar:
nλ = D sin θn
D is de breedte van de spleet, n = 1,2,3… is de orde.

Diffractie door een rooster

Als we licht met golflengte λ schijnen op een rooster met een reeks parallelle spleten, met afstand d tussen de spleten, zullen we op een scherm achter het rooster maxima zien op hoeken θn voor welke geldt:
nλ = d sin θn
n = 1,2,3… is de orde

Toelatingsexamen arts en tandarts