Contact   1044  19       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Kinetische energie
    13 / 28   Arbeid en energie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Arbeid
- Vermogen
- Energie
- Potentiële energie
- Kinetische energie
- Behoud van energie
- Energie in een veer
- Universele gravitatie-Ep
- Rendement
- Massacentrum
- Impuls en krachtstoot
- Behoud van impuls


Transcriptie van de slides

Kinetische energie - Arbeid en energie - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Kinetische energie

Een voorwerp in beweging kan arbeid verrichten (bvb. op een ander voorwerp botsen en dit verplaatsen).
Men noemt deze energie kinetische energie en ze wordt gegeven door:
m . v2
Hierbij is m de massa van het voorwerp en v de snelheid.

Toelatingsexamen arts en tandarts