Contact   1043  10       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 35   Krachten I
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Traagheidsbeginsel
- Krachten tekenen
- Krachten optellen
- Ontbinden van krachten
- F = m.a
- Zwaartekracht
- Op een helling
- Gewicht
- Spankracht
- Actie = -reactie
- Katrollen
- Veerkracht
- Archimedeskracht


Transcriptie van de slides

Krachten I - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Eerste bewegingswet

De eerste bewegingswet van Newton zegt dat als er op een voorwerp geen kracht werkt, het in rust blijft of in eenparig rechtlijnige beweging blijft.
Als we in een bus zitten en deze remt plots (remmende kracht werkt op de bus), zal deze vertragen, maar wij vliegen nog vooruit, omdat ons lichaam in dezelfde bewegingstoestand tracht te blijven.
We zien dit bijvoorbeeld ook als we een voorwerp aan een touw ronddraaien en het touw dan loslaten en dus de kracht die het voorwerp draaiende houdt verdwijnt, dan vliegt het voorwerp rechtlijnig vooruit.

Opmerking

Maar zien we dat wel in de praktijk? Als ik niet meer duw op mijn pedalen valt mijn fiets toch stil?
Wel, er werkt dan wel een kracht op de fiets: de wrijvingskracht door wrijving met de lucht, de ondergrond,… die de fiets doet vertragen.
In de ruimte is dit niet zo: een voorwerp blijft dan met dezelfde snelheid verder vliegen, ook al is er geen aandrijving, omdat er geen wrijving optreedt.

Toelatingsexamen arts en tandarts