Contact   1043  58       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Krachtmoment
    8 / 18   Draaibeweging
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De inhoud van dit hoofdstuk is momenteel geen onderdeel van de examenstof.

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Rotatie
- Traagheidsmoment
- Parallele-as theorema
- Kinetische draai-energie
- Rollen
- Krachtmoment
- Arbeid en vermogen
- Rotatie-evenwicht
- Impulsmoment


Transcriptie van de slides

Krachtmoment - Draaibeweging - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Krachtmoment

t = Ft x r
Stel dat we een kracht uitoefenen op een voorwerp dat roteerbaar is om een bepaald rotatiepunt, zoals hieronder getoond. Laat Ft de component van deze kracht zijn loodrecht op de staaf r. Het is deze component die de staaf doet ronddraaien.
Deze component, vectorieel vermenigvuldigd met , de straalvector van het rotatiepunt naar het punt waar de kracht plaatsgrijpt ( r ) noemen we het krachtmoment.
Ft = F cos q
Dus krachtmoment is een vector en de richting vinden we met de rechterhand-regel:
In het voorbeeld wijst het krachtmoment in het blad.

Krachtmoment

De grootte van het krachtmoment:
t = ||Ft||.||r|| = ||F||.||r||. cos q
Wordt ook als “kracht maal krachtarm” aangeduid.
Als de kracht loodrecht op de krachtarm staat is, cos q = 1 en is t = F * r
Merk op dat krachtmoment gelijkaardig is aan kracht:
F = m.a
t = I.a, waarbij I het traagheidsmoment is en a de hoekversnelling.
Krachtmoment wordt ook als moment aangeduid.
Ft = F cos q

Example

De figuur toont een massa m die via een touw aan een draaibaar blok hangt met massa M en straal R; de massa valt en het blok draait tegen de klok in.
De massa valt over een hoogte h naar de grond. Met welke snelheid raakt het de grond?
Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2
0 + mgh = ½ mv2 + ½ Iw2 + 0
mgh = ½ mv2 + ½ (1/2 MR2)(v/R)2
v = √[(4gh)/(2m + M)]
Wat is de hoekversnelling van het blok?
τ = FT * R = I α = ½ MR2 α, so α = 2T/(MR)
T – mg = -ma, met a = aR = (2T/MR)*R = 2T/m
Dus T – mg = -m.(2T/m), dus T = (M/M+2m)mg
En dan: a = 2g/(M+m) en α = a/R = 2g/(R(2m))
Fz = m.g

Toelatingsexamen arts en tandarts