Contact   1044  24       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Lorentzkracht
    30 / 37   Elektromagnetisme
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Magnetisme
- Elektromagnetisme
- Magnetische inductie
- Magnetische flux
- Wet van Lenz
- Wisselstroom
- Transformator
- Lorentzkracht op een stroomdraad
- Lorentzkracht op een bewegende lading


Transcriptie van de slides

Lorentzkracht op een stroomdraad - Elektromagnetisme - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Lorentzkracht

Als men een doorstroomde geleider in een homogeen magnetisch veld brengt, zal de doorstroomde geleider een kracht ondervinden en gaan bewegen.
De richting van de kracht kan men vinden met de linkerhandregel:
In het voorbeeld rechts komt de kracht dus loodrecht uit het blad, loodrecht op B en I.

Grootte van de Lorentzkracht

De grootte van de Lorentzkracht wordt gegeven door:
De hoek (I,B) is de kleinste hoek tussen I en B. Als deze 90° is, is deze sinus uiteraard 1.
FL = B . I . L . sin (I,B)

Twee doorstroomde geleiders

Hieruit kan men ook afleiden dat twee doorstroomde evenwijdige geleiders een (Lorentz)kracht op elkaar uitoefenen: is de stroomzin dezelfde, dan trekken ze elkaar aan. Anders stoten ze elkaar af.
F = m .
De kracht die elke doorstroomde geleider dan ondervindt wordt gegeven door (d is de afstand tussen de twee, L de lengte waarover ze evenwijdig lopen):

Toelatingsexamen arts en tandarts