Contact   1044  19       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Magnetische flux
    19 / 37   Elektromagnetisme
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Magnetisme
- Elektromagnetisme
- Magnetische inductie
- Magnetische flux
- Wet van Lenz
- Wisselstroom
- Transformator
- Lorentzkracht op een stroomdraad
- Lorentzkracht op een bewegende lading


Transcriptie van de slides

Magnetische flux - Elektromagnetisme - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Magnetische flux

De magnetische flux door een oppervlakte A wordt als volgt berekend:
Waarbij B de magnetische inductie is, A het oppervlak waar doorheen het magnetisch veld werkt en a de hoek tussen B en de loodrechte op het oppervlak in de richting van de waarnemer.
Hier is cos a positief, dus is ook de flux positief. Moest de waarnemer aan de andere zijde van het oppervlak staan, dan was de flux negatief.
Dus positieve flux is een binnenkomend magnetisch veld, een negatieve flux een buitengaand.
Eenheid: Wb (weber)
Magnetische flux F = B . A . cos a

Magnetische flux

Het betekent dus dat bij de berekening van de magnetische flux enkel de component van B meetelt die loodrecht op de oppervlakte A staat.
B.cos a

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld is de grootte van de magnetische flux doorheen de ring vanuit het oogpunt van de lezer -B.p.r2.
Opmerking: kruisjes betekenen dat het magnetisch veld in het blad gaat (“achterkant van een pijl”).
Uit het blad wordt zo voorgesteld:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

Gekoppelde flux

De gekoppelde flux in een spoel wordt als volgt berekend:
Waarbij N het aantal windingen is.
F = N . B . A

Toelatingsexamen arts en tandarts