Contact   1044  20       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Massacentrum
    20 / 28   Arbeid en energie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Arbeid
- Vermogen
- Energie
- Potentiële energie
- Kinetische energie
- Behoud van energie
- Energie in een veer
- Universele gravitatie-Ep
- Rendement
- Massacentrum
- Impuls en krachtstoot
- Behoud van impuls


Transcriptie van de slides

Massacentrum - Arbeid en energie - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Massacentrum

Het massacentrum (of massazwaartepunt) van een voorwerp is het gemiddelde locatie van zijn massa, alsof alle massa geconcentreerd zou zijn in dat punt.
Voorbeeld: stel dat we twee voorwerpen met massa m en M hebben waarvan de massacentra op een afstand R van elkaar liggen. Waar ligt het massacentrum?
Wel, als we de afstand van massa m tot het gemeenschappelijke massacentrum Rm noemen en de afstand van massa M tot het gemeenschappelijke massacentrum RM, dan geldt:
mRm = MRM, waarbij R = Rm + RM
Als we dus m, M en R kennen, kunnen we Rm en RM uit de vergelijkingen afleiden en zo de locatie van het massacentrum vaststellen.

Algemene oplossingswijze

Als we de objecten met massa mi in een xy-assenstelsel zetten, dan kunnen we de coördinaten van het massacentrum van eender welk aantal massa’s berekenen met:
xmc =
Σ mixi
Σ mi
ymc =
Σ miyi
Σ mi

Toelatingsexamen arts en tandarts