Contact   1044  18       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Ontbinden van krachten
    9 / 35   Krachten I
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Traagheidsbeginsel
- Krachten tekenen
- Krachten optellen
- Ontbinden van krachten
- F = m.a
- Zwaartekracht
- Op een helling
- Gewicht
- Spankracht
- Actie = -reactie
- Katrollen
- Veerkracht
- Archimedeskracht


Transcriptie van de slides

Ontbinden van krachten - Krachten I - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Ontbinden van krachten

Bijvoorbeeld een kracht ontbinden volgens de x- en y-as:
F . cos a
F . sin a

Ontbinden van krachten

Maar het hoeft niet altijd volgens de x- en y-as te zijn.
Er moet wel altijd een parallellogram gemaakt worden.
Bijvoorbeeld hier om de spankrachten te berekenen in touwen waarop in P een kracht F werkt:
Stel dat we in punt P een kracht naar beneden uitoefenen. Als het systeem in evenwicht is en P niet beweegt, is de som van alle krachten op P nul, dus zorgen de touwen voor een kracht Fs naar boven die even groot is als F.
Om dan te berekenen hoeveel de verdeling van de spankracht over de touwen is, ontbinden we de kracht Fs in twee krachten volgens de richting van de touwen.

Toelatingsexamen arts en tandarts