Contact   1044  24       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Rendement
    18 / 28   Arbeid en energie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Arbeid
- Vermogen
- Energie
- Potentiële energie
- Kinetische energie
- Behoud van energie
- Energie in een veer
- Universele gravitatie-Ep
- Rendement
- Massacentrum
- Impuls en krachtstoot
- Behoud van impuls


Transcriptie van de slides

Rendement - Arbeid en energie - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Rendement

De omzetting van de ene energievorm in de andere gebeurt niet altijd voor 100%.
Zo zal bijvoorbeeld een bal die van een hoogte valt en op de grond terechtkomt, niet weer even hoog kaatsen, omdat bij het contact met de grond en lucht wrijving optreedt en er hierbij warmte geproduceerd wordt en ook dit is een vorm van energie.
Dus zal de energie-inhoud van de bal verkleinen en zal hij minder hoog weerkaatsen.
Zo zal een lamp, waarin elektrische energie in lichtenergie omgezet wordt, warm worden, waardoor ook weer niet alle elektrische energie in lichtenergie wordt omgezet.

Rendement

Rendement wordt uitgedrukt als een getal van 0-1 of in procenten als men het getal met 100 vermenigvuldigt.
Dus, bijvoorbeeld, stel dat 1000 J lichtenergie door zonnepanelen omgezet wordt in 800 J elektrische energie, dan is het rendement van deze energieomzetting 0,8 of 80%.
20% zal "verloren" zijn als warmte, we bedoelen hier “niet nuttig”.
Een spaarlamp zal een hoger rendement hebben dan een gewone gloeilamp (een gloeilamp heeft maar zo’n 5% rendement!)
Een ander woord dat voor rendement gebruikt wordt is efficiëntie.
Rendement h =
nuttige energie
totale omgezette energie

Toelatingsexamen arts en tandarts