Contact   1044  7       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Stralingsdosis
    18 / 23   Radioactiviteit
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Atoommodel
- Isotopen
- Radioactiviteit
- Radioactieve vervalwet
- Activiteit
- Stralingsdosis
- Kernsplijting
- Kernfusie


Transcriptie van de slides

Stralingsdosis - Radioactiviteit - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Stralingsdosis

Stralingsdosis in gray (Gy) is gedefinieerd als:
Stralingsdosis (Gy) =
Geabsorbeerde energie (J)
Massa die de straling absorbeert (kg)
Een andere eenheid is rad (rd): 1 rd = 0,01 Gy.
Stralingskwaliteitsfactor (QF) is een grootheid die de schade die een straling kan aanrichten vergeleken met een referentie:
Biologische effect van 1 Gy straling
Biologisch effect van 20 keV X-stralen
Effectieve dosis wordt uitgedrukt in sievert (Sv):
Effectieve dosis = QF * dosis in Gy
Een alternatief voor sievert is rem: 1 rem = 0,01 Sv

Toelatingsexamen arts en tandarts