Contact   1044  23       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Transformator
    27 / 37   Elektromagnetisme
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Magnetisme
- Elektromagnetisme
- Magnetische inductie
- Magnetische flux
- Wet van Lenz
- Wisselstroom
- Transformator
- Lorentzkracht op een stroomdraad
- Lorentzkracht op een bewegende lading


Transcriptie van de slides

Transformator - Elektromagnetisme - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Transformator

Om een bepaalde wisselspanning te verlagen of te verhogen, gebruikt men een transformator.
Dit bestaat uit een primaire wikkeling rond een ijzeren kern. Op deze primaire wikkeling staat een wisselstroom, bvb. het stopcontact.
Deze wisselende stroom geeft wisselende magnetische velden in de ijzeren kern.
Om deze ijzeren kern is er ook een secundaire wikkeling waar, door de fluxverandering in de kern, een wisselende inductiespanning wordt opgewekt.

Transformator

Deze inductiespanning zal lager zijn dan de spanning aan de primair als de secundair minder windingen heeft dan de primair en hoger zijn als de secundair meer windingen heeft.
Het verband is zo:
Dus zijn er tweemaal meer windingen aan de primair dan aan de secundair, dan zal de spanning aan de secundair tweemaal lager zijn.

Transformator

Een transformator wordt vaak gebruikt in huishoudapparaten, omdat deze intern met een lagere spanning werken dan 230 V, bvb. 12 V.
Dit is dan vaak gelijkspanning, waardoor de door de transformator geproduceerde wisselspanning nog gelijkgericht wordt.
Image bol.com

Toelatingsexamen arts en tandarts