Contact   1044  21       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Veerkracht
    24 / 35   Krachten I
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Traagheidsbeginsel
- Krachten tekenen
- Krachten optellen
- Ontbinden van krachten
- F = m.a
- Zwaartekracht
- Op een helling
- Gewicht
- Spankracht
- Actie = -reactie
- Katrollen
- Veerkracht
- Archimedeskracht


Transcriptie van de slides

Veerkracht - Krachten I - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Veerkracht

Als we een veer uitrekken, is de uitrekking tweemaal groter bij een tweemaal grotere kracht (bvb. 2x grotere massa die we eraan hangen).

Wet van Hooke

Dit wordt veralgemeend in de wet van Hooke:
Fv is de veerkracht. Deze is naar boven gericht, zodat deze bij evenwicht de zwaartekracht van de massa tegenwerkt.
DL is de lengteverandering en k de veerconstante, afhankelijk van het materiaal en de vorm van de veer.
Fv = k . DL

Voorbeeld

Voorbeeld: we hangen een bepaalde massa aan een veer en ze rekt een bepaalde lengte uit.
Kunnen we dan de veerconstante bepalen?
Ja, want Fz is dan even groot als Fv aangezien de massa stil hangt.
En dus is k.DL = m.g en hieruit kunnen we dus k afleiden.

Twee veren in parallel

Als men een massa aan twee dezelfde veren in parallel hangt, trekt de halve massa aan elke veer afzonderlijk, dus elke veer rekt half zover uit dan bij één veer en dezelfde massa en dus het totale veersysteem rekt maar half zover uit. Aangezien F = k.Dl, zal bij twee veren in parallel het systeem een dubbel zo grote k hebben:
Algemeen:
In parallel
k = k1 + k2 + k3 + …

Twee veren in serie

Als men een massa aan twee dezelfde veren in serie hangt, zal het zijn alsof de massa aan elk der veren hangt en ze zullen dus elk uitrekken zoals één van de veren bij diezelfde massa zou doen: we krijgen dus een twee keer grotere uitwijking dan bij één van de veren. Dus k van het hele systeem is 2x kleiner dan van één veer afzonderlijk.
In serie
Algemeen:
1/k = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + …

Indrukken van een veer

Ook het indrukken van een veer voldoet aan de wet van Hooke. De kracht om de veer in te drukken over een afstand DL is k.DL. Denk bijvoorbeeld aan een schokbreker, die vanuit rust ingedrukt wordt.
We zien op de figuur dat de Wet Van Hooke wel over een beperkt gebied in het bereik van de veer geldt.

Toelatingsexamen arts en tandarts