Contact   1043  61       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Vergelijking van Bernouilli
    17 / 20   Druk
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Druk
- Hydraulische druk
- Atmosferische druk
- Hydrostatische druk
- U-vormige buis
- Vloeistofstroming
- Vergelijking van Bernouilli


Transcriptie van de slides

Vergelijking van Bernouilli - Druk - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Vergelijking van Bernouilli

p + ½ ρv2 + ρgh = konstant
De netto arbeid gedaan om de vloeistof naar het hoger gedeelte te brengen en te versnellen is: dW = (p1-p2)dV = ½ dm(v22-v12) + mg(h2-h1). Deel dit door dV en stel ρ = dm/dV:
p1-p2 = ½ ρv22 - ½ ρv12 + ρgh2 – ρgh1
p1 + ½ ρv12 + ρgh1 = p2 + ½ ρv22 + ρgh2
h2 – h1
“Vergelijking van Bernouilli”

Vergelijking van Bernouilli

Dit gaat op voor zowel vloeistoffen als gassen.
We kunnen zeggen dat uit de vergelijking van Bernouilli volgt: waar de snelheid hoog is, is de druk laag.
Een toepassing is een vliegtuigvleugel: de vorm van de velugel is zo dat de lucht sneller stroomt boven de vleugel dan eronder, waardoor de druk boven de vleugel hoger is dan die eronder en er een opwaartse kracht ontstaat. Ditzelfde principe gaat ook op voor bijvoorbeeld een zeil.

Voorbeeld

Stel dat een wind van 30 m/s tussen twee hoge flatgebouwen blaast, door een tunneleffect. Welke kracht werkt dan in op een 2x4 meter glazen venster? (ρlucht = 1,29 kg/m3)
Vronderstel dat de luchtsnelheid 0 m/s is ver van de gebouwen, en dat daar p = p0 = 1 atm (zoals in de flatgebouwen).
Volgens de vergelijking van Bernouilli: p + ½ ρ v2 = p0
p - p0 = ½ ρ v2 = (0,5).(1.29).(30)2 = 581 Pa.
De kracht op het venster is dus: 581.2.4 = 4644 N.
Dit kan het venster breken.

Stroomsnelheid meten

Stroomsnelheid kan bepaald worden door een drukverschil te meten en de vergelijking van Bernouilli toe te passen.
Hier geldt p1 – p2 = ρgh1 – ρgh2 en p1 + ½ ρv12 = p2 + ½ ρv22
Als we dan ook A1v1 = A2v2 gebruiken, kunnen we v2 afleiden..

Toelatingsexamen arts en tandarts