Contact   1044  19       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Vermogen
    8 / 28   Arbeid en energie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Arbeid
- Vermogen
- Energie
- Potentiële energie
- Kinetische energie
- Behoud van energie
- Energie in een veer
- Universele gravitatie-Ep
- Rendement
- Massacentrum
- Impuls en krachtstoot
- Behoud van impuls


Transcriptie van de slides

Vermogen - Arbeid en energie - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Vermogen

Als we een bepaalde massa een bepaalde afstand hoger brengen, leveren we een bepaalde arbeid.
Dit is onafhankelijk van het tijdsinterval waarin we dit doen, dus of het traag of snel gebeurt.
Vermogen houdt hiermee wel rekening. Vermogen is geleverde arbeid per tijdseenheid. Dus hoe sneller we de arbeid leveren, hoe hoger het vermogen.
Vermogen wordt uitgedrukt in W (watt). Dit is gelijk aan J/s.
De P komt van “Power”
Soms wordt de eenheid paardenkracht gebruikt (pk) : 1 pk = 746 W
Vermogen P =

Voorbeeld

We brengen een gewicht van 10 kg 1,0 m omhoog in 2,0 s.
Wat is het vermogen?
Hier is P = W/Dt = F. Ds /Dt = Fz. Ds/Dt = m.g. Ds/Dt
= 10 kg . 9,81 m/s2 . 1,0 m / 2,0 s = 49 W.
Merk op dat we P = F . Ds /Dt ook kunnen schrijven als: P = F . v

Toelatingsexamen arts en tandarts