Contact   1043  59       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Vloeistofstroming
    15 / 20   Druk
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Druk
- Hydraulische druk
- Atmosferische druk
- Hydrostatische druk
- U-vormige buis
- Vloeistofstroming
- Vergelijking van Bernouilli


Transcriptie van de slides

Vloeistofstroming - Druk - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Vloeistofstroming

Als een vloeistof door een buis stroomt en de dwarsdoorsnede verandert, zal de stroomsnelheid ook veranderen.
A1v1 = A2v2
Veronderstellingen:
De stroomsnelheden blijven constant
De stroom is laminair (vloeiend, geen turbulenties)
De temperatuur is constant
Viscositeit is nul, er is geen wrijving
De vloeistof kan niet samengedrukt worden
“Continuïteitsvergelijking”
Vloeistofstroming J = Av

Arbeid geleverd door een druk

Als een druk op een oppervlak inwerkt en het oppervlak wordt verplaatst over een afstand Δx loodrecht op het oppervlak (en dus een volume A Δx = ΔV verplaatsend), wordt de arbeid door de druk gegeven door:
W = pAΔx = pΔV

Toelatingsexamen arts en tandarts