Contact   1043  54       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Warmteoverdracht
    6 / 19   Warmte
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Temperatuur en warmte
- Thermische uitzetting
- Soortelijke warmte
- Warmteoverdracht
- Warmtecapaciteit
- Conductiviteit
- Faseovergangen


Transcriptie van de slides

Warmteoverdracht - Warmte - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Warmteoverdracht

Als we twee massa's op verschillende temperatuur met mekaar in contact brengen, wordt warmte overgedragen van de warme op de koude massa.
Dit gaat door tot beide temperaturen gelijk zijn.
Stel dat m1 aanvankelijk warm is en m2 koud.
We kunnen dan stellen dat de afgegeven warmte door m1 gelijk is aan de opgenomen warmte door m2:
Qafgegeven = Qopgenomen (behoud van energie)
c1. m1 . (T1 - Te) = c2. m2 . (Te - T2)
Zo kunnen we dan de eindtemperatuur berekenen als we de overige gegevens kennen.
Bij temperatuursverschillen is het niet nodig om °C om te rekenen naar kelvin, men kan dus ook schrijven:
c1. m1 . (q1 - qe) = c2. m2 . (qe - q2)

Toelatingsexamen arts en tandarts