Contact   1044  5       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Wet van Coulomb
    6 / 24   Elektrostatica
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Elektrische lading
- Elektrostatische inductie
- Wet van Coulomb
- Meer dan twee ladingen
- Elektrische veldsterkte
- Elektrische potentiële energie
- Elektrische potentiaal
- Arbeid en energie
- Homogeen elektrisch veld
- Geleiders en isolatoren
- Wet van Gauss


Transcriptie van de slides

Wet van Coulomb - Elektrostatica - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Wet van Coulomb

Ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan (+ en -), gelijknamige ladingen stoten elkaar af.
De kracht waarmee ze elkaar aantrekken of afstoten, wordt gegeven door de wet van Coulomb:
Hierbij is r de afstand tussen de middelpunten van de ladingen.
F = k .
|Q1| . |Q2|
k = elektrostatische constante
= 8,99 .109 Nm2/C2
F1 en F2 zijn even groot

Opmerking

k bestaat in feite uit het volgende:
Opmerking:
e0 is de elektrische permittiviteit van vacuüm.
e0 = 8.85 . 10-12 C2 / Nm2

Toelatingsexamen arts en tandarts