Contact   1044  19       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Lichtbreking
    23 / 46   Licht
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Licht
- Aard van het licht
- Interferentie
- Emissiespectrum
- Terugkaatsing van licht
- Spiegels
- Wet van Snellius
- Schaduw en bijschaduw
- Lenzen
- Bolle lens
- Holle lens
- Lensformule
- Lenzenmakersformule
- Combinatie van lenzen
- Optische toestellen
- Roodverschuiving


Transcriptie van de slides

Wet van Snellius - Licht - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Lichtbreking

Als licht van één middenstof naar een andere gaat, wordt het licht gebroken. Dit noemen we ook refractie.
Bijvoorbeeld, van lucht naar water wordt de hoek ten opzichte van de loodrechte op het oppervlak kleiner.

Wet van Snellius

Het verband tussen de invalshoek (i) en de brekingshoek (r) wordt gegeven door de wet van Snellius:
n2 en n1 noemen we de brekingsindexen van de middenstoffen.
Voor lucht (en het luchtledige) nemen we de brekingsindex op 1,00.
Voor water is dit 1,33, voor glas kan dit rond 1,50 liggen, enzovoort.
We zeggen dat lucht optisch ijler is dan water, of dat water optisch dichter is dan lucht.
Snelheden licht in middenstoffen)
ni sin i = nr sin r
n1v1 = n2v2
n1λ1 = n2λ2

Dus

Dus als we van een optisch ijlere stof naar een optisch dichtere stof gaan (zie hiervoor op tekening), gaat de brekingshoek kleiner zijn dan de invalshoek.
Andersom wordt de brekingshoek groter dan de invalshoek.
In onderstaand geval zal de uittredende straal dus evenwijdig lopen aan de inkomende:

Opmerking

De breking is niet volledig gelijk voor de verschillende kleuren. Het is daarom dat een prisma de verschillende kleuren in wit licht van mekaar scheidt.
Deze verschillende breking van kleuren is ook zichtbaar bij een regenboog, waar het zonlicht door de wolken wordt gesplitst in zijn samenstellende kleuren (het zonlicht wordt weerkaatst door de druppel).

Voorbeeld

Zo zal men, wil men een vis treffen in het water met een speer, onder de vis moeten richten, aangezien we de vis hoger zien dan waar hij zich bevindt.
Echte vis
Vis die we zien

Grenshoek

Echter, als we van een optisch dichtere naar een optisch ijlere stof gaan, zal vanaf een bepaalde hoek, de grenshoek, het licht terugkaatsen in plaats van breken.
Op de grenshoek zelf loopt het licht verder langs het scheidingsoppervlak en er is dan een regenboog te zien.
terugkaatsing
breking
g = grenshoek
nwater > nlucht
sin(g) = n1/n2

Fata morgana

Dit verschijnsel zit ook aan de basis van fata morgana’s, luchtspiegelingen.
Bijvoorbeeld, in onderstaand geval zien we door een warme luchtlaag net boven het asfalt, die een lagere dichtheid en lagere brekingsindex heeft dan de lucht erboven, de auto weerspiegeld.

Toelatingsexamen arts en tandarts