Contact   1044  4       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Wiskundige slinger
    8 / 11   Harmonische trillingen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Harmonische trilling
- Trillende veer
- Wiskundige slinger
- Gedempte en gedwongen trillingen


Transcriptie van de slides

Wiskundige slinger - Harmonische trillingen - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Wiskundige slinger

Een slinger met matige uitwijking kan ook als een harmonische trilling beschouwd worden.
Hier is de uitwijking de positie op de boog waarop hij beweegt.
Hier geldt:
De periode (en dus ook de frequentie) is dus onafhankelijk van de massa die men eraan hangt.
mg cosq
mg sinq
Fz =mg
Fspan = mg cosq
Men kan een slinger gebruiken om door het meten van de periode van de slingerbeweging de grootte van de valversnelling g te bepalen.

Versnelling en snelheid bij de slinger

De resulterende kracht op de massa is de som van de zwaartekracht en de spankracht in het touw.
Dus de versnelling is ook in de richting van die kracht.
Aan de uiterste uitwijking is de versnelling tangentieel aan de beweging.
In de evenwichtstoestand (onderaan) is de versnelling recht naar boven gericht.
De snelheid is altijd tangentieel aan de beweging en het gevolg van de tangentiele component van de versnelling (at = g sin q).
Minimaal aan de uiteinden, maximaal in de evenwichtsstand.

Toelatingsexamen arts en tandarts