Contact   1044  15       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Worp omhoog
    6 / 17   Valversnelling
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Vrije val
- Worp omhoog
- Horizontale worp
- Projectiel afschieten
- Schuine worp


Transcriptie van de slides

Worp omhoog - Valversnelling - Fysica - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Worp omhoog

Als we een voorwerp vanaf het aardoppervlak met een bepaalde snelheid recht omhoog afschieten, dan mogen we in de formule Ds = v0. Dt + 1/2 a. Dt2, a dus vervangen door –g, het voorwerp vertraagt.
Stel dat we een voorwerp met een bepaalde beginsnelheid omhoog gooien, hoe hoog geraakt het voorwerp?
vt2-v02 = 2(-g)Dh waarbij vt = 0, dus -v02 = -2gDh, oftewel:
Dh = v0. Dt - 1/2 g. Dt2
v02 = 2gDh Dh =
(De positieve richting van de y-as nemen we nu naar boven.)

Voorbeeld

Stel dat we een voorwerp omhoog gooien vanop 2,0 m hoogte met een beginsnelheid van 10 m/s. Hoe hoog geraakt het voorwerp?
Dh = v02/2g = 102/(2.10)= 5,0 m, dus het geraakt 7,0 m hoog.
We gooien een voorwerp omhoog vanop 2,0 m met een beginsnelheid van 10 m/s. Na hoeveel tijd raakt het voorwerp de grond?
We kunnen dan eerst de hoogte berekenen dat het voorwerp geraakt (7,0 m) en de tijd die dat duurt om zo hoog te geraken. (Dv = -v0 = -g.Dt1 geeft Dt1.) Vervolgens berekenen we dan hoe lang het duurt om van 7,097 m naar beneden te vallen: Dh = g/2 . Dt22
De som van Dt1 en Dt2 geeft dan de totale tijd.
Ook kan men de algemene formule gebruiken:
Dh = v0. Dt - 1/2 g. Dt2, waarbij Dh = -2,0 m, v0 = 10 m/s en we dus via een vierkantsvergelijking Dt kunnen oplossen.

Opmerking

Let wel op dat, wanneer je de algemene formule gebruikt, je aandacht geeft aan de zin van de y-as (h-as): deze is dan stijgend met de hoogte, waardoor bij een val Dh = ht – h0 negatief is!
De algemene formule is onontbeerlijk als we bvb. willen weten bij een worp omhoog: waar zit het voorwerp na 3,0 seconden? We weten dan op voorhand niet altijd of het voorwerp nog aan het stijgen dan wel aan het dalen is en kunnen het vraagstuk dan niet in naar boven-naar beneden splitsen.
Dus stel dat we een voorwerp omhoog gooien vanop 20 m hoogte met een beginsnelheid van 10 m/s. Waar zit het voorwerp na 3,0 seconden?
We kunnen dan stellen (algemene formule): Dh = v0. Dt - 1/2 g. Dt2
Dh = 10 . 3,0 – ½ . 10 . (3,0)2 = 30 – 45 = -15 m
Dus het voorwerp zit dan op 20 – 15 = 5 m hoogte boven de grond.

Toelatingsexamen arts en tandarts