Contact   1043  48       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 21   Atomen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Inleiding
- Atomen
- Elektronenconfiguratie
- PSE
- Isotopen
- Atoommassa
- Atoomstraal
- Ionen


Extra info

Transcriptie van de slides

Atomen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Wat is chemie?

Chemie is de leer van de elementen en de verbindingen waaruit stoffen bestaan.
Een chemisch proces is een proces waarbij chemische verbindingen omgezet worden in andere chemische verbindingen.
Bijvoorbeeld, roesten van ijzer is de omzetting van ijzer in ijzeroxide, dus een chemisch proces.
Het bevriezen van water (H2O) is dan weer een fysisch proces: water komt in een andere aggregatietoestand (ijs) maar het blijft wel uit dezelfde chemische verbinding (H2O) bestaan.

Atomen en moleculen

De bouwstenen van stoffen zijn atomen, bvb. het waterstofatoom (H), het zuurstofatoom (O),…
Atomen vormen verbindingen die we moleculen noemen.
Zo is waterstofgas (H2) een verbinding tussen twee waterstofatomen.
Zo is water (H2O) een verbinding tussen twee waterstofatomen en één zuurstofatoom.
John Dalton gebruikte het atoomconcept in de vroege jaren 1800 om de verhoudingen bij chemische reacties te verklaren.

Zuivere stoffen

In een zuivere stof vinden we moleculen van één soort, bijvoorbeeld water (H2O).
Bij de zuivere stoffen onderscheiden we dan nog:
de enkelvoudige stoffen: hier zijn alle moleculen van dezelfde atoomsoort, bvb. waterstofgas (H2).
de samengestelde stoffen: hier zijn de moleculen opgebouwd uit meer dan één atoomsoort, bvb. water (H2O).
Twee of meer onderling verbonden atomen noemen we een verbinding, bvb. H2, H2O, ...
Er zijn slechts weinig voorbeelden van zuivere stoffen in ons dagelijkse leven: kristalsuiker, zout, gedestilleerd water…

Mengsels

In een mengsel vinden we moleculen van verschillende soorten, bijvoorbeeld een mengsel van zwavelzuur (H2SO4) en water (H2O).
De meeste stoffen die we om ons heen hebben zijn mengsels.
Kraantjeswater is bijvoorbeeld ook een mengsel, naast zuiver water zitten er nog een heleboel andere stoffen bij.
Image Wikimedia Commons / Matthew Bowden www.digitallyrefreshing.com, Source

Mengsels scheiden

Mengsels kunnen gescheiden worden met scheidingstechnieken, die berusten op het verschil in de fysische eigenschappen van de te scheiden stoffen.
Zo kan men bijvoorbeeld ethanol (alcohol) uit een uit een mengsel van ethanol en water halen doordat ethanol al bij lagere temperatuur kookt. Opwarmen van het mengsel doet dan ethanoldamp ontstaan, die dan weer afgekoeld (in 5) wordt en opgevangen (in 8).
Dit proces noemt men destillatie.

Toelatingsexamen arts en tandarts