Contact   1044  27       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Atoommassa
    17 / 21   Atomen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Inleiding
- Atomen
- Elektronenconfiguratie
- PSE
- Isotopen
- Atoommassa
- Atoomstraal
- Ionen


Extra info

Transcriptie van de slides

Atoommassa - Atomen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Atoommassa

De (absolute) atoommassa is de absolute massa van één atoom, bijvoorbeeld voor het waterstofatoom is dit 1,7.10-27 kg.
De relatieve atoommassa Ar wordt in de eenheid u (unit) uitgedrukt.
1u = 1/12e van de massa van een 12C atoom
1u =1,66.10-27 kg
Bijvoorbeeld, Ar(N) = 14,0 (zie PSE).

Massagetal in PSE

Er is ook een verband tussen isotopen en het massagetal aangeduid op het PSE.
Dit getal is namelijk de gemiddelde relatieve atoommassa rekening houdend met de natuurlijke samenstelling aan isotopen.
Bijvoorbeeld: chloor (Cl) komt in de natuur voor:
75,5% als 35Cl (Ar = 34,96)
24,5% als 37Cl (Ar = 36,96).
De gemiddelde relatieve atoommassa, die we ook op het PSE vinden, werd als volgt berekend:
 Ar(Cl) = 75,5 / 100 * 34,96 + 24,5 / 100 * 36,96 = 35,45.
Dit is dan ook het massagetal dat men op het PSE vindt.

Overzicht

Image DETAIL FROM https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_atomic_mass

Toelatingsexamen arts en tandarts