Contact   1043  44       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 14   Chemisch evenwicht
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Evenwichtsreacties
- Wet van Le Châtelet en Van ‘t Hoff
- Evenwichtsconstante
- Hoeveelheden berekenen
- Omzettingsgraad
- Rendement


Extra info

Transcriptie van de slides

Chemisch evenwicht - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Inleiding

Een aflopende reactie gaat door tot één of alle reagentia volledig opgebruikt zijn.
Dit wordt in de reactievergelijking voorgesteld door een enkelvoudige pijl, bijvoorbeeld:
Bij een omkeerbare reactie ontstaat een evenwicht.
De reactie stopt als de reactiesnelheid in beide richtingen gelijk is.
We stellen dit voor door een pijl in twee richtingen, bijvoorbeeld:
CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
2 SO2 + O2

Voorbeeld

Regenwater pikt CO2 op, hierdoor ontstaat een evenwichtsreactie:
CO2 + H2O
Regenwater is dus licht zuur. Dit regenwater tast kalkrotsen aan en daarbij wordt calciumwaterstofcarbonaat, Ca(HCO3)2, gevormd.
H2CO3 + CaCO3
Ca(HCO3)2
Niet-oplosbaar
oplosbaar
Wanneer dit water in open lucht komt (grot), slaat het calciumcarbonaat neer:
CO2 + H2O
Ca(HCO3)2
CaCO3 +
De kalksteen kan dan neerslaan in de vorm van stalagmieten en stalactieten.
Stalagmieten in een kalksteengrot

Voorbeeld

De afzetting van kalksteen en de vorming van CO2 is een zeer langzaam proces.
Bij verwarmen gaat dit proces echter veel sneller.
Daarom dat bijvoorbeeld in een waterkoker het verwarmingselement vrij snel met kalk zal bedekt zijn.
Ontkalken kan met een zuur (bvb. azijnzuur).
Het zuur gaat H3O+ opleveren, dat reageert met de kalksteen:
Kalkafzetting in een warmwaterleiding.
CO2 + 3 H2O
2 H3O+ + CaCO3
Ca2+ +

Toelatingsexamen arts en tandarts