Contact   1044  29       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Atoomtheorie van Bohr
    11 / 21   Atomen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Inleiding
- Atomen
- Elektronenconfiguratie
- PSE
- Isotopen
- Atoommassa
- Atoomstraal
- Ionen


Extra info

Transcriptie van de slides

Elektronenconfiguratie - Atomen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Atoomtheorie van Bohr

Volgens Bohr bevinden de elektronen zich in welbepaalde schillen, waarbij alle elektronen in één schil dezelfde energie-inhoud hebben.
Het maximale aantal elektronen op een schil is 2n2, waarbij n=1,2,3, ...
De schillen worden gevuld te beginnen vanaf schil 1 (dichtst bij de kern).
Schil 1 (K-schil): maximaal 2 elektronen
Schil 2 (L-schil): maximaal 8 elektronen
Schil 3 (M-schil): maximaal 18 elektronen
Schil 4 (N-schil): maximaal 32 elektronen
De volgende schillen bevatten voor de bekende elementen telkens maximaal 32 elektronen.

Voorbeeld

Voor natrium ziet dat er als volgt uit (Z = 11):

Toelatingsexamen arts en tandarts