Contact   1043  52       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Ionen
    21 / 21   Atomen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Inleiding
- Atomen
- Elektronenconfiguratie
- PSE
- Isotopen
- Atoommassa
- Atoomstraal
- Ionen


Extra info

Transcriptie van de slides

Ionen - Atomen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Ionen

Wanneer atomen elektronen opnemen (metalen) of afgeven (niet-metalen), worden ionen, geladen deeltjes, gevormd.
Opnemen van elektronen vormt een negatief ion.
Er zijn dan immers meer negatieve dan positieve ladingen.
Voorbeelden van negatieve ionen zijn Cl-, O2-,…
Negatieve ionen noemen we anionen.
Afgeven van elektronen vormt een positief ion.
Er zijn dan immers minder negatieve dan positieve ladingen
Voorbeelden van positieve ionen zijn Na+, Mg2+,…
Positieve ionen noemen we kationen.
Hoe deze ionen gevormd worden zien we in het volgend hoofdstuk
Opmerking: KNAP: Kathode Negatief, Anode Positief. Kationen gaan naar de kathode, anionen gaan naar de anode (maar opgelet: zie bij Redoxreacties).

Toelatingsexamen arts en tandarts