Contact   1043  66       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 45   Moleculen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Ionbinding
- Covalente binding
- Ruimtelijke structuur
- Oxidatiegetallen
- Lewisstructuren bepalen
- Metaalbinding
- Polariteit
- Waterstofbruggen
- Molecuulmassa
- Anorganische stofklassen
- Naamgeving
- Elektrolyten


Extra info

Transcriptie van de slides

Moleculen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


De chemische binding

Atomen zullen een chemische binding aangaan en zo moleculen vormen, bijvoorbeeld, 2 H-atomen en 1 O-atoom vormen een H2O molecule.
2 atomen kunnen ofwel een ionbinding aangaan ofwel een covalente binding.
Dit hangt af van de elektronegatieve waarde (E.N.) die op het PSE aangeduid staat.
Of, beter gezegd, van het verschil in E.N. (DE.N.) tussen de bindende atomen.
Als (DE.N.) > 1,6 dan vormt zich een ionbinding.
Als (DE.N.) <= 1,6 dan vormt zich een covalente binding.

Ionbinding

Atomen streven naar de stabiele edelgasconfiguratie, dit is 8 elektronen op de buitenste schil. Men noemt dit de octetstructuur.
De elementen links in het PSE zullen daarvoor elektronen afgeven, bijvoorbeeld natrium (Na) heeft 1 elektron op de buitenste schil, dus zal Na één elektron trachten af te geven.
De elementen rechts in het PSE zullen daarvoor elektronen opnemen, bijvoorbeeld chloor (Cl) heeft 7 elektronen op de buitenste schil, dus zal Cl één elektron trachten op te nemen.
De elektronegatieve waarde (E.N.) drukt de neiging van een element uit om elektronen aan te trekken.

Ionbinding

Doordat, bij ontmoeten van een Na-atoom en een Cl-atoom, Na een elektron aan Cl zal doneren, wordt Na positief (Na+) en Cl negatief (Cl-).
De twee tegengesteld geladen ionen zullen dan bij elkaar blijven door elektrische aantrekking.

Ionbinding

Noteer dat DE.N. voor Cl en Na 3.0 - 0.9 = 2.1 bedraagt, hetgeen groter is dan 1.6 en dus is er inderdaad sprake van een ionbinding.
De brutoformule van de gevormde molecule is NaCl (natriumchloride).

Toelatingsexamen arts en tandarts