Contact   1043  49       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
PSE
    13 / 21   Atomen
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Inleiding
- Atomen
- Elektronenconfiguratie
- PSE
- Isotopen
- Atoommassa
- Atoomstraal
- Ionen


Extra info

Transcriptie van de slides

PSE - Atomen - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


PSE

De elementen met hun elektronenconfiguratie zijn opgelijst in het periodiek systeem van elementen (PSE).
De verticale kolommen zijn de zogenaamde groepen (1 tot 18): dit zijn elementen met dezelfde chemische eigenschappen (groep = zelfde aantal elektronen op de buitenste schil).
De horizontale rijen zijn de perioden (1 tot 7). De periode komt overeen met het aantal schillen.

PSE

De uiterst rechtse groep zijn de edelgassen, dit zijn stabiele elementen, met 8 elektronen op de buitenste schil, die niet gemakkelijk verbindingen aangaan.
Links vinden we de metalen, bvb. Na (natrium) en Mg (magnesium); deze hebben de neiging elektronen af te staan, om zo tot de stabiele halogeenstructuur te komen (octetstructuur).
Rechts de niet-metalen, deze hebben de neiging elektronen op te nemen, om zo tot de octetstructuur te komen.
Naast het atoomnummer staan op gedetailleerde PSE’s ook atoommassa en andere gegevens vermeld bij elk element.

Valentie-elektronen

De elektronen op de buitenste schil, die de chemische eigenschappen van het element bepalen, noemen we de valentie-elektronen.
Bijvoorbeeld, natrium heeft 1 valentie-elektron.
Bijvoorbeeld, zuurstof heeft 6 valentie-elektronen.
Het aantal valentie-elektronen was duidelijk te zien in de vroegere Romeinse nummering van de groepen:
Image MODIFIED FROM http://toelatingsexamenartstandarts.be

Toelatingsexamen arts en tandarts