Contact   1044  26       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 26   Zuur-base evenwicht
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Zuurtegraad
- Sterke zuren
- Sterke basen
- Zwakke zuren
- Zwakke basen
- pH-indicator
- Neutralisatie
- Titratie
- Buffers


Extra info

Transcriptie van de slides

Zuur-base evenwicht - Chemie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Ionenproduct van water

Voor water geldt dat toch een klein gedeelte in ionen gesplitst is:
[H+][OH-] = K.[H2O] = 1,8.10-16 mol/l . 1000 g/l
= 1,8.10-16 mol/l . 1000/18 mol/l
= 10-14.mol2/l2 = Kw
Kw noemen we het ionenproduct van water.
Opmerking: dit alles geldt bij 25°C.
 Voor zuiver water geldt: [H+] (of [H3O+]) = [OH-] = 10-7 mol/l.
[H3O+] > 10-7: zuur
[H3O+] = 10-7: neutraal
[H3O+] < 10-7: basisch

Zuurtegraad

Zuurtegraad:
pH = -log [H3O+]
pH < 7: zuur
pH = 7: neutraal
pH > 7: basisch
De zuurtegraad of pH van een oplossing gaat van 0 (zuur) tot 14 (basisch).
Zuiver water is neutraal met pH = 7.
Soms schrijft men ook pH = -log [H+], maar alle [H+] zal als [H3O+] voorkomen
pOH = -log [OH-]
pH + pOH = 14

Zuren en basen

Volgens de zuur-base theorie van Brönsted-Lowry is een zuur een proton(H+)donor en een base een protonacceptor.
Een zuur dat een proton afstaat, wordt omgezet in zijn geconjugeerde base.
Bvb. HCl heeft als geconjugeerde base Cl-.
Een base die een proton opneemt, wordt omgezet in zijn geconjugeerd zuur.
Bvb. NH3 heeft als geconjugeerd zuur NH4+.

Toelatingsexamen arts en tandarts