Contact   1044  25       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 31   Biotechnologie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Gel-elektroforese
- PCR
- DNA-sequencing
- Restrictie-enzymen
- Transgene organismen
- Virussen
- Kloneren
- RFLP
- Gentherapie


Extra info

Transcriptie van de slides

Biotechnologie - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Agarose-gel-elektroforese

Is een techniek om DNA met verschillende lengten te scheiden. Deze berust op het feit dat DNA negatief geladen is (want het is een zuur).
Men brengt het op een agarose-gel (agarose is een polysacharide).
Men brengt een elektrisch veld aan over de gel: + aan de tegenovergestelde kant van het DNA.
De DNA-moleculen gaan migreren naar de + kant.
De kleinste DNA moleculen migreren het snelst.
De fragmenten worden met ethidiumbromide zichtbaar gemaakt in UV-licht.

Opsporen van mutaties

Zo kan men bvb. mutaties opsporen in DNA.
Men knipt het DNA met een restrictie-enzym (zie later).
Men voert de elektroforese uit.
Men vergelijkt met het geknipte DNA van een normale persoon en het geknipte DNA van een persoon met de mutatie (de “controles”).
Opmerking: men zal meestal het DNA vermeerderen met PCR (zie verder) om voldoende DNA kopieën te hebben.

Toelatingsexamen arts en tandarts