Contact   1044  26       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Plastiden
    13 / 17   De cel
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Eukaryote cel
- Prokaryote cel
- E.R. en Golgi-apparaat
- Lysosomen
- Mitochondriën
- Chloroplasten
- Cytoskelet


Extra info

Transcriptie van de slides

Chloroplasten - De cel - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Plastiden

Plastiden zijn celorganellen in plantencellen.
Ze bezitten een dubbele membraan.
Een voorbeeld zijn de chloroplasten.
Functie van de chloroplasten is fotosynthese = met behulp van licht CO2 en H2O omzetten in suikers.

Endosymbiose

Mitochondriën en chloroplasten hebben een buitenste membraan, die qua structuur eukaryoot is, en een binnenste membraan, die qua structuur prokaryoot is.
Er wordt van uitgegaan dat mitochondriën en chloroplasten eerst zelfstandige prokaryoten waren, die uiteindelijk in symbiose met en in de eukaryote cel zijn gaan leven (endosymbiose).
Chloroplasten vertonen sterke overeenkomsten met de autotrofe cyanobacteriën

Toelatingsexamen arts en tandarts