Contact   1044  25       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 33   Evolutie
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Evolutie
- Aanwijzingen voor evolutie
- Lamarck
- Evolutietheorie van Darwin
- Genetische drift
- Oorsprong van het leven
- Evolutie van de mens


Extra info

Transcriptie van de slides

Evolutie - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Evolutie

Door wetenschappelijk onderzoek zijn we te weten gekomen dat organismen zijn veranderd over grote tijdspannes, er heeft een evolutie plaatsgevonden.
Evolutieleer tracht een verklaring te vinden voor deze veranderingen.

Wat is een soort?

Als we een mannelijke ezel en een vrouwelijk paard kruisen, krijgen we een muildier. Als we een vrouwelijke ezel en een mannelijk paard kruisen, krijgen we een muilezel.
Deze nakomelingen zijn zelf niet vruchtbaar, en we zeggen daarom dat paard en ezel twee verschillende soorten zijn. Nakomelingen van een kruising tussen wezens van een verschillende soort noemen we bastaarden.
Organismen behoren tot dezelfde soort als ze:
sterk op elkaar gelijken.
in natuurlijke omstandigheden onderling kruisen.
nakomelingen hebben die vruchtbaar zijn.
Opmerking: bij uitzondering worden er in het plantenrijk toch vruchtbare bastaarden gevonden.

Toelatingsexamen arts en tandarts