Contact   49     

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
Genen
    34 / 48   Erfelijk materiaal
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Bouw van DNA en RNA
- DNA-replicatie
- Chromosomen
- Eiwitsynthese
- Universele Genetische Code
- Genen
- Genregulatie
- Mitose en meiose
- Mitose
- Meiose
- Crossing-over
- Epigenetica


Extra info

Transcriptie van de slides

Genen - Erfelijk materiaal - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Genen

Een gen is een stukje DNA dat codeert voor de vorming van een specifiek eiwit.
Zo leiden genen via de vorming van eiwitten tot bepaalde kenmerken van een organisme, bijvoorbeeld de oogkleur. Meestal zijn het wel meerdere eiwitten die één kenmerk bepalen.
Deze genen nemen slechts 2% van het menselijk DNA in (exons), de rest (zogenaamde introns) heeft een ongekende functie, een groot gedeelte ervan bestaat uit zich lange, zich herhalende DNA-sequenties.

Splicing

Wanneer het mRNA door transcriptie is aangemaakt, gebeurt er nog een stap waarbij de introns verwijderd worden. Dit noemt men splicing.
Hierbij kunnen ook exons geskipt worden, zodat uit één gen verschillende eiwitten kunnen aangemaakt worden.

Poly-A staart

Aan het 3’ uiteinde van het gevormde mRNA wordt ook nog een poly-A staart toegevoegd, een opeenvolging van A-nucleotiden.

Toelatingsexamen arts en tandarts