Contact   1044  26       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 38   Verscheidenheid van het leven
 

-

 

Spring naar:

 

De inhoud van dit hoofdstuk is momenteel geen onderdeel van de te kennen examenstof.

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Indeling
- Samenlevingsvormen
- Bacteriën
- Protisten
- Mossen
- Varens
- Zaadplanten
- Schimmels
- Ongewervelden
- Gewervelden

Er zijn geen vragen voor dit hoofdstuk.


Extra info

Transcriptie van de slides

Verscheidenheid van het leven - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Inleiding

De verschillende organismen worden onderverdeeld in:
Bacteriën: dit zijn prokaryote, eencellige organismen.
Planten: dit zijn eukaryote, autotrofe organismen.
Dieren: dit zijn eukaryote, heterotrofe organismen.
Schimmels: dit zijn ook eukaryote, heterotrofe organismen.

Inleiding

Planten noemen we de producenten.
Dieren zijn de consumenten: zij eten planten (herbivoren) en/of andere dieren (carnivoren).
Bacteriën en schimmels noemen we reducenten: zij breken het organisch materiaal af dat vrijkomt bij het sterven van andere organismen, zodat het weer door de planten kan gebruikt worden.

Toelatingsexamen arts en tandarts