Contact   1044  30       

door 
  Wetenschappen  
  CLEAR  
  Edities  
  Test  
    1 / 66   Voortplanting
 

-

Theorie Examenvragen  

Spring naar:

 

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

- Geslachtskenmerken
- Geslachtshormonen
- Spermatogenese
- Ovogenese en menstruatiecyclus
- Bevruchting
- Embryologie
- Placenta
- Bevalling en lactatie
- Tweelingen
- Prenatale diagnose
- Anticonceptie
- Sterilisatie


Extra info

Transcriptie van de slides

Voortplanting - Biologie - Theorie - Toelatingsexamen arts en tandarts


Man of vrouw?

Mannen (♂) en vrouwen (♀) hebben 23 paren homologe chromosomen.
Eén paar verschilt echter sterk tussen man en vrouw: de man heeft een X en een Y chromosoom en de vrouw twee X chromosomen.
Het Y chromosoom is kleiner dan het X chromosoom.

Man of vrouw?

De mannelijke gameten (spermacellen) ontstaan door meiose, de helft hebben een X, de andere helft een Y.
Door bevruchting ontstaan dus voor de helft mannen (XY) en voor de helft vrouwen (XX).
Zaadcel
Bevruchting

Opmerking

Het SRY-gen op het Y-chromosoom is bepalend voor het geslacht.
Sommige XY embryo's hebben een defect SRY-gen en ontwikkelen tot een vrouw.
Een embryo is dus in aanleg vrouwelijk, tenzij het SRY-gen dit onderdrukt.

Geslachtskenmerken

Primaire geslachtskenmerken: zijn van bij de geboorte aanwezig.
Secundaire geslachtskenmerken: ontstaan tijdens de puberteit onder invloed van hormonen.

Primaire vrouwelijke geslachtskenmerken

De “echte” vrouwelijke geslachtsorganen zijn de eierstokken, die de voortplantingscellen (eicellen) zullen vormen.
Ze ontwikkelen al na enkele weken in het embryo.
De primaire vrouwelijke geslachtskenmerken zijn van bij de geboorte aanwezig.

Toelatingsexamen arts en tandarts